ข่าว‎ > ‎

• WSAVA องค์กรสัตวแพทย์แห่งโลก จับมือสัตวแพทย์ 92 ประเทศ ลงนาม MOU นานาชาติ ปฏิญญาการระงับความเจ็บปวดทรมานในสัตว์ครั้งแรกของโลก

posted May 14, 2015, 8:33 PM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 11:50 PM by Unknown user ]

สมาคมสัตวแพทย์แห่งโลก (WSAVA : The World Small Animal Veterinary Association) องค์กรนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยง ลงนามครั้งสำคัญระหว่างมวลสมาชิก สมาคมวิชาชีพทางสัตวแพทย์จากทั่วโลก 93 ประเทศ เพื่อสร้างเอกภาพทางด้านการระงับความเจ็บปวดทรมานในสัตว์ ภายใต้หัวข้อ Standing Together to End Animal Pain: The WSAVA Global Pain Solidarity การลงนามในพันธะสัญญาครั้งนี้ นับเป็นการลงนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และเป็นการสร้างมาตรฐานครั้งสำคัญที่มีผลต่อสวัสดิภาพสัตว์โดยตรงต่อไป


ดร.วอลท์ อิงเวอเซน อุปนายกสมาคมสัตวแพทย์แห่งโลก กล่าวว่า ระดับของการจัดการบริหารการระงับความเจ็บปวดทรมานมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนมาก ซึ่งสัตวแพทย์ต้องร่วมกันทำงานในการลดขั้นตอนความเจ็บปวดทรมานในสัตว์ เพราะสัตวแพทย์สามารถสร้างมาตรฐานการวินิจฉัย และรักษาสัตว์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางภูมิประเทศ แต่เป็นสิ่งที่สามารถแบ่งปันทักษะให้แก่กันได้ การจัดทำ คู่มือเกณฑ์การจัดประเภทและการบริหารการจัดการความเจ็บปวดทรมาน (GPC Global Pain Recognition Assessment and anagement Guidelines) เป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติใช้ได้จริง สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำมาใช้ได้ง่าย คู่มือนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวดทรมานของสัตว์ในหลายกรณี อาทิเช่น การผ่าตัดหน้าท้อง การผ่าตัดทำหมัน การดูแลความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง การดูแลโรคข้อเสื่อม ปัจจุบันมีการดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวไปมากกว่า 6,500 ครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากมวลสมาชิก ทั้งนี้การร่วมใจของชุมชนสัตวแพทย์ทั่วโลก ทำให้ตระหนักว่า การสร้างจุดยืน รวมพลัง ทางวิชาการ จะลดความเจ็บปวดทรมานของสัตว์ให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างความแตกต่างได้ทั่วโลก พวกเราภูมิใจมากที่สมาคมของพวกเราได้ก้าวมาสู่ขั้นสำคัญอย่างยิ่งในวันนี้ ปลายปีนี้และปีหน้า พวกเราจะใช้ ทั้ง GPC Pain Management Guideline เป็นหัวข้อหลักในการถ่ายทอดทางวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อป้องกันการขาดแคลนยาที่จำเป็นต้องใช้ในสัตว์ โดยเฉพาะยาในกลุ่ม ketamine ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการระงับความรู้สึกในสัตว์

สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิรยา ชื่นกำไร เลขาธิการ WSAVA กล่าวว่าในปีนี้ ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน WSAVA World Congress 2015 ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2558 ที่ Centara Grand and Bangkok Convention Center โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพได้แก่ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) เป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 3,000 คนจาก 93 ประเทศ ซึ่งการประชุม WSAVA World Congress เป็นการประชุมในระดับโลกที่สำคัญที่สุด นอกจากจะเป็นโอกาสดีในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังเป็นโอกาสที่สมาชิกจะได้แสดงจุดยืนสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้มีการจัดงานในประเทศไทย หลังจากที่ประเทศไทย เพิ่งประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมในสัตว์ การที่สมาคมวิชาชีพในประเทศไทยได้แก่ สมาคมสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) ได้ลงนามในพันธะสัญญาระดับโลกเพื่อระงับความเจ็บปวดในสัตว์ร่วมกับนานาประเทศ แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะทำให้ชีวิตสัตว์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น· คู่มือ GPC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือให้สัตวแพทย์ทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.wsava.org/guidelines/global-pain-council-guidelines

· สมาคมสัตวแพทย์แห่งโลก (WSAVA-The World Small Animal Veterinary Association) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกเป็นสัตวแพทย์ มีผู้แทนกว่า 145,000 คน จาก 93 ประเทศทั่วโลก

· World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) World Congress จัดที่ Centara Grand and Bangkok Convention Center ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2558 โดยงานนี้จัดร่วมกับสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. รายละเอียดของงานสืบค้นได้จาก www.wsava2015.com