ข่าว‎ > ‎

• เส้นทาง กลุ่ม ปตท. สู่อุตสาหกรรมสีเขียว เปิดบ้านแนะนำธุรกิจพลาสติกชีวภาพ สร้างมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมทางเลือกแห่งอนาคต

posted Dec 19, 2015, 6:57 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 11:24 PM by Unknown user ]

กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group One BioSolution 2015 (Greenovation…Passion for Growth) ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธ.ค. 58 ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ เปิดบ้านแนะนำธุรกิจพลาสติกชีวภาพ ด้วยมุมมองใหม่ในการสร้างมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจจากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน และยกระดับรายได้ของประเทศ เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน PTT Group One BioSolution 2015 (Greenovation: Passion for Growth) พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท เนเจอร์เวิร์คส จำกัด


นายเทวินทร์ เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันจัดตั้ง PTT Group ONE BioSolution มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 6 บริษัทในกลุ่ม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ หนึ่งในธุรกิจสีเขียวที่เป็นพันธกิจของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ปตท. ได้กำหนดให้การพัฒนาธุรกิจพลาสติกชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กรตั้งแต่ปี 2555 สอดคล้องกับแผนแม่บทกลยุทธ์ความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. ที่กำหนดขึ้นเป็นแนวทางการดำเนินงานตามทิศทางสู่ความยั่งยืน เพื่อให้องค์กรเติบโต ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร โดยกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายขยายธุรกิจพลาสติกชีวภาพให้เป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ภายในปี 2020 โดยจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งกลุ่ม ปตท. ประมาณ 40,000 ล้านบาท
การจัดงาน PTT Group ONE BioSolution ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแนะนำธุรกิจพลาสติกชีวภาพของกลุ่ม ปตท. ให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตลอดจนชี้ให้เห็นโอกาสทางธุรกิจ ที่อาจนำไปสู่การขยายตลาดพลาสติกชีวภาพ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพในระดับโลกต่อไป โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการและสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพของกลุ่ม ปตท. เช่น พลาสติกชีวภาพชนิด PLA (Polylactic Acid) และ PBS (Polybutylene Succinate) ซึ่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้ารูปแบบต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ ภาชนะ และ สิ่งทอ ซึ่งไม่เพียงแต่มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายแต่ยังสามารถย่อยสลายโดยกระบวนการทางธรรมชาติได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี Green ABS พลาสติกที่มีส่วนประกอบของยางธรรมชาติชนิดแรกของโลก มีคุณสมบัติการรับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม ตลอดจนพลาสติกผสมไม้หรือ Wood Plastics Composite ที่นำไม้ที่เหลือจากอุตสาหกรรมมาเป็นส่วนประกอบ ก่อให้เกิดวัสดุพลาสติกชนิดใหม่ที่มีความทนทาน สามารถนำมาผลิตสินค้าทดแทนการใช้ไม้จริง อีกทั้งยังมีการจัดแสดงการใช้สีที่สกัดจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือ Natural Color ซึ่งเป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจใหม่ ๆ จากพลาสติกชีวภาพอีกด้วย


นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ "Greenovation…Passion for Growth" ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แบรนด์บีอิ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และคุณพฤฒิ เกิดชูชื่น เจ้าของกิจการ Dairyhome มาแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายของผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ ผู้ใช้สินค้า และ ผู้ทำการตลาด มาแบ่งปันในการเสวนาครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจโดยใช้พลาสติกชีวภาพ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คิดทะลุธุรกิจด้วย Design Thinking" โดย คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) รวมไปถึงการแนะนำโครงการ Bio Jam ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่ม ปตท. และ TCDC เพื่อสร้างสรรค์สินค้าใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผ่านการใช้พลาสติกชีวภาพอีกด้วย


Comments