ข่าว‎ > ‎

• ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL INTERNATIONAL (ฮอนบิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล) ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก” ในคอนเซ็ปต์ “รวมใจให้นกเงือก”

posted Feb 16, 2016, 9:43 PM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 8:43 AM by Unknown user ]

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL INTERNATIONAL (ฮอนบิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนพระรามที่ 6) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันรักนกเงือก” หนึ่งในกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมาเพื่อระดมทุนสำหรับการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์นกเงือกให้อยู่คู่ผืนป่าในประเทศไทยตลอดไป โดยในปีนี้งานได้จัดขึ้น ในคอนเซ็ปต์“รวมใจให้นกเงือก” ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บริเวณสวนหย่อมหลังตึกเคมี) ถนนพระราม 6 เวลา 15.00-18.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งเน้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ “นกเงือก” อันเป็นสัญลักษณ์ของ “ป่าสมบูรณ์” เนื่องจากนกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก กินทั้งผลไม้และสัตว์เป็นอาหาร อีกทั้งธรรมชาติในการหากินต้องอาศัยพื้นที่ป่าที่กว้าง จึงส่งผลให้นกเงือกเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ และช่วยควบคุมประชากรของสัตว์เล็ก ๆ เช่น แมลง อันเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาของป่า ดังนั้น “นกเงือก” จึงเป็น “ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า” ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ “นกเงือก” ยังเป็นสัญลักษณ์ของ “ความรักแท้” เนื่องจากจะมีคู่แบบตัวเดียวตลอดชีวิต เมื่อตัวหนึ่งตายจากไป ก็จะไม่มีคู่ใหม่ แค่จะตรอมใจตายตามกันไปในที่สุด


อีกทั้งเพื่อการเพิ่มศักยภาพการศึกษาวิจัยนกเงือกให้กว้างขวางและต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้ทางนิเวศวิทยาของป่าและสัตว์ป่าต่อสาธารณชน ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักเรียนนักศึกษาให้มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา เป็นศูนย์กลางการศึกษาการวิจัย การฝึกอบรมเกี่ยวกับนกเงือกในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการระดมทุนหารายได้สมทบทุน “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” เพื่อสนับสนุนและต่อยอดงานศึกษาวิจัย ให้ออกไปสู่ในทุกเขตผืนป่าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และตลอดไป

โดยการศึกษาวิจัยจาก มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2521 จากโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแรกเริ่มได้ศึกษาวิจัยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จนถึงปัจจุบันได้ขยายงานวิจัยออกไปในเขตผืนป่าภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อความต่อเนื่องจึงได้เกิดแรงผลักดัน ให้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ โดยได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL INTERNATIONAL ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การอนุรักษ์นกเงือก จึงได้กำหนดให้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันรักนกเงือก” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา และได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุน “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกเงือกของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกเรื่อยมา


สำหรับในปีนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL INTERNATIONAL (ฮอนบิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล ) บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก” ในคอนเซ็ปต์ “รวมใจให้นกเงือก” ในวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บริเวณสวนหย่อมหลังตึกเคมี) ถนนพระราม 6 ตั้งแต่เวลา 15.00-18.30 น.

โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัยระดับโลก ที่ได้ชื่อว่าเป็น “มารดาแห่งนกเงือก” (GREAT MOTHER OF THE HORNBILLS) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ ผู้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อการคุ้มครอง-อนุรักษ์นกเงือกและธรรมชาติ และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้ทรงเกียรติด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก พร้อมกันถึง 2 รางวัล เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้แก่รางวัล The 2006 ROLEX Awards for Enterprises จาก Rolex SA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ The 52nd Annual Chevron Conservation Awards จาก Chevron Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ให้เกียรติมาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของ “นกเงือก” ในครั้งนี้ พร้อมกันนั้นยังจะได้ร่วมเสวนากับ อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในหัวข้อ “สถานการณ์นกเงือกไทย” ณ ปัจจุบัน เพื่อเชิญชวนให้คนไทยร่วมช่วยกัน “อนุรักษ์นกเงือก” และ ร่วมบริจาคสบทบทุน “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” ด้วย

โดยมีความประสงค์เพื่อให้ “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” สามารถมีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินงานศึกษาวิจัย “นกเงือก” สืบเนื่องต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการนำเงินสบทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ เพื่อมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมูลนิธิฯ อันได้แก่

• เพื่อใช้เป็นทุนวิจัยในการเก็บข้อมูลสถานภาพการขยายพันธุ์ของนกเงือก

• เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงโพรงรังของนกเงือกให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายพันธุ์ของนกเงือก โดยการปรับปรุงเป็น “โพรงเทียม”

• เพื่อใช้ในการติดตามการใช้พื้นที่สำคัญของนกเงือก ตามแนวเส้นทางที่นกเงือกอพยพ เพื่อการจัดการผืนป่าอนุรักษ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

• เพื่อให้ชุมชนและชาวบ้านที่เคยเป็นพรานล่านกเงือก หันมาช่วยกันดูแลนกเงือก ให้เป็น “มรดกของชุมชน” สืบต่อไปถึงลูกหลาน

• เพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้ ปลุกจิตสำนึกให้นักเรียน และ ชุมชนที่อยู่ใกล้ผืนป่า รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่ต่อไปโดยใช้ “นกเงือก” เป็นสื่อ

โดยผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ สามารถร่วมสมทบทุนเพียง 2,000 บาท / ปี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้ “นกเงือก 1 ตัว” ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ของนกเงือกไทยที่ต้องการให้คนไทยทั้งประเทศ ต้องหันมาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์และสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,910 ตัว โดยทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อการช่วยยืดอายุ “นกเงือก” ให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปในอนาคตโดยจะไม่สูญพันธุ์ อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาของป่าให้เป็นป่าที่สมบูรณ์คู่ธรรมชาติต่อไปได้อย่างยั่งยืน...ตลอดไป

***หมายเหตุ...หากท่านมีกำลังทรัพย์มาก ท่านสามารถช่วยเหลือ “นกเงือก” ได้มากกว่า 1 ตัว หรือ ตามกำลังทรัพย์ของท่าน

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-2-75910-2 ชื่อบัญชี มูลนิธินกเงือก หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” โทร. 0 2201 5532 หรือ www.facebook.com/Hornbill.Thailand

โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในงานปีนี้ ด้วยคอนเซ็ปต์ “รวมใจให้นกเงือก” มีทั้ง ชมนิทรรศการ “วันรักนกเงือก” พร้อมร่วมกิจกรรมเล่นเกม จำหน่ายของที่ระลึก เสื้อลวดลาย “นกเงือก” จากฝีมือการเขียนภาพ โดยเหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง ชื่อดังของประเทศไทยหลากหลายท่าน เพื่อนำรายได้สบทบทุน “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” เพลิดเพลินกับการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ส่วนกิจกรรมบนเวทีมีทั้งสาระและความเพลิดเพลินมากมาย ได้แก่

• พูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติ ดารา และศิลปิน อาทิ คุณก้อง - สหรัถ สังคปรีชา, คุณจอห์น นูโว , คุณแวร์โซว-น้องคนดี (ลูกสาว) , จี๊ด-แสงทอง เกตุอู่ทอง โดยพิธีกรรับเชิญ คุณคมสัน นันทจิต สถาปนิก นักเขียนเรื่องสั้น นักแสดง และพิธีกรรายการโทรทัศน์ และ คุณเอก-วิชัย จงประสิทธิ์พร นักแสดงอารมณ์ดีมากความสามารถ

• การเสวนา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เชิญชวนให้คนไทยร่วมด้วยช่วยกัน“อนุรักษ์นกเงือก” และ ร่วมบริจาคสบทบทุน“มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขาธิการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์นกเงือกไทย”

• จำหน่ายของที่ระลึกเสื้อ T-SHIRT ลวดลาย “นกเงือก” เป็นเสื้อ “LIMITED EDITION” ซึ่งทำขึ้นเพื่อนำรายได้สบทบทุน “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” จากฝีมือการเขียนภาพ โดยเหล่าศิลปิน-ดารา นักร้อง ชื่อดังของประเทศไทยหลากหลายท่าน อาทิ ปู-พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ , น้องคนดี-แวร์ โซว, หมู-นนทวัฒน์ เจริญชาศรี DESIGN & ART DIRECTION BY DUCTSTORE THE DESIGN GURU CO,LTD.


• คอนเสิร์ต “รวมใจให้นกเงือก" จากวงดนตรีสัญชาติไทย “สินเจริญ บราเธอร์” (บอม สุทธิศักดิ์ สินเจริญ - เบิ้ล ธีรยุทธ สินเจริญ - บอยธนัญชัย สินเจริญ) พร้อมศิลปินนักร้องชื่อดัง โป้ โยคี เพลย์บอย / บอย ตรัย ภูมิรัตน

• กิจกรรมถ่ายภาพ “คู่รัก” แล้วโพสต์รูปภาพ “คู่รัก” ผ่าน FACEBOOK ลุ้นชิงรางวัลพิเศษ ! สำหรับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทริปการเดินทางไปสัมผัสระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์และเฝ้าดูวงจรชีวิตของ “นกเงือก” อย่างใกล้ชิด ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือ ร่วมกิจกรรมเล่นเกมและรับของแจกภายในงาน

• ผู้มี “ใจรักนกเงือก” ได้เข้าร่วมกิจกรรรมในครั้งนี้ได้อย่างเต็มอิ่ม ซึ่งให้ทั้งสาระและความบันเทิงตลอดทั้งวัน ในวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2529 ตั้งแต่เวลา 10.30-18.00 น. ณ สวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บริเวณสวนหย่อมหลังตึกเคมี) ถนนพระราม
Comments