ข่าว‎ > ‎

• ทส. และภาคีภาคส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์ลดก๊าซเรือนกระจกในงานวันคุ้มครองโลก 2560 ภายใต้แนวคิด “ผนึกพลังไทยทั้งชาติลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” หวังกระตุ้นทุกภาคส่วน ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

posted Apr 21, 2017, 12:40 AM by Unknown user   [ updated Apr 21, 2017, 6:37 AM ]
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการที่ประเทศไทยได้มุ่งมั่นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่ให้ไว้กับที่ประชุมรัฐภาคีฯ อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจกับสาธารณชนทั่วไปยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบ ซึ่งอาจมองว่าการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงพลังงาน แต่แท้ที่จริงแล้ว การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องของทุกคนและทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยกันลดสาเหตุของการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน

เนื่องในวันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะจัดงานวันคุ้มครองโลก ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรพันธมิตรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผนึกกำลังลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนด้วยกัน

นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ซึ่งท่านจะกล่าวถึงเรื่องนี้ ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จะออกอากาศในช่วงเย็นวันที่ 21 เมษายน ทั้งนี้ การจัดงานวันคุ้มครองโลก ภายใต้แนวคิด “ผนึกพลังไทยทั้งชาติลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- เดินรณรงค์ลดโลกร้อน นำโดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ

- นำเสนอบทเพลงเทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งแผ่นดิน” และ “แม่แห่งแผ่นดิน” ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ เพลง “ใต้เงาไม้แห่งแผ่นดิน” และเพลง “สายน้ำของแผ่นดิน” พร้อมแสดงวีดิทัศน์ “ผนึกพลังไทย ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

- ภาคีภาคส่วนกล่าวแสดงแสดงเจตนารมณ์และบทบาทการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน

# ภาคเอกชน โดย นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
# ภาคเมือง โดย ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร (รอการยืนยัน)
# ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

- ถ่ายทอดพลังความคิด โดย เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษา โดย ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความในหัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?”

- กล่าวแสดงเจตนารมณ์เชิญชวนคนไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความในหัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?” และประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีพอเพียง”

- จัดนิทรรศการ การมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ของหน่วยงานต่าง ๆ
Comments