ข่าว‎ > ‎

● จากคูลโหมด ก้าวสู่เสื้อผ้าเบอร์ 5 นวัตกรรมลดโลกร้อน

posted Mar 16, 2018, 2:02 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Mar 16, 2018, 4:00 AM ]

ผู้อำนวบการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นางประเสริฐสุข จามรมาน กล่าวว่า

"องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ สสท. จัดทำโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อนหรือ CoolMode เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ผ่านการรับรองโดยเครื่องหมาย CoolMode ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษด้านการระบายอากาศที่ดี ทำให้สามารถอยู่ในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิมากกว่า 25 องศาเซลเซียสได้โดยไม่อึดอัด ทั้งนี้การปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นจากเดิมเพียง 1 องศาเซลเซียส จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 15,000 ล้านบาท และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานได้ถึง 3,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา ผู้ประกอบการด้านสิ่งทอให้ความสนใจขอการรับรองเครื่องหมาย CoolMode รวมถึงองค์กรต่าง ๆ หันมาใช้เสื้อผ้า CoolMode กันมากขึ้น ซึ่ง อบก. และ สสท. ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่นำเสื้อผ้า CoolMode ไปใช้ในหน่วยงานเพื่อแสดงความชื่นชมในเจตนารมณ์ที่จะร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนได้อีกรูปแบบหนึ่ง

จากคุณสมบัติพิเศษของเสื้อผ้า CoolMode ได้มีการต่อยอดสู่โครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กับ สสท. ทำการพัฒนาเสื้อผ้าเบอร์ 5 ขึ้น จากแนวคิดเสื้อผ้าที่ใส่สบายและไม่จำเป็นต้องรีดหลังจากการซัก เนื่องจากเสื้อมีความเรียบอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่จะสวมใส่โดยไม่ต้องรีด โดยนำคุณสมบัติของเสื้อผ้า CoolMode ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์คุณสมบัติ 3 ข้อ คือ 1) ความปลอดภัย 2) คุณภาพและความคงทน 3) การลดความร้อน ผนวกเพิ่มเกณฑ์ด้านความเรียบ เป็นเกณฑ์ข้อที่ 4 ดังนั้น เสื้อเบอร์ 5 จึงมีคุณสมบัติเย็นสบายยามสวมใส่และไม่จำเป็นต้องรีดหลังจากซัก ทำให้สามารถอยู่ในห้องปรับอากาศที่อุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียสได้โดยไม่อึดอัด ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากปรับอากาศและการรีด และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเสื้อเบอร์ 5 ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้ประกอบการด้านสิ่งทอได้ให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์เสื้อผ้าเบอร์ 5 อย่างมาก โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เสื้อผ้าเบอร์ 5 แล้วจำนวน 7 บริษัท 11 เครื่องหมายการค้า"


โดย นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า หากทุกคนร่วมมือกันหันมาใส่เสื้อผ้าเบอร์ 5 ตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 1,700,000 ตัว เพียงใส่เสื้อเบอร์ 5 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งปี 52 ครั้ง จะสามารถช่วยให้ประเทศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 7 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 28 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3,600 ตันต่อปี
Comments