ข่าว‎ > ‎

• STC สานต่อภารกิจช่วยโลก ด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียโอโซนฯ

posted May 6, 2017, 7:13 AM by Unknown user   [ updated May 7, 2017, 8:17 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ ]
วิกฤตน้ำเสียเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ STC หวังช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับสังคม ด้วยการให้ทุนสนับสนุนอาจารย์ทำการวิจัยเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำเสีย และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ STC กล่าวว่า เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง เป็นนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และบริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด โดยมีเป้าหมายที่อยากจะให้นวัตกรรมนี้ช่วยแก้ปัญหาการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูง และสามารถเติมออกซิเจนให้กับน้ำได้ดีกว่าอากาศธรรมดาถึง 10 เท่า

"เรามองว่าน้ำเสียเป็นปัญหาใหญ่สำหรับโลก และยังไม่มีนวัตกรรมอะไรเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและยังช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานได้ด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้นวัตกรรมนี้จะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเรื่องน้ำเสีย ชุมชน และเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ"

สำหรับแนวทางการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์จะเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถกำหนดขนาด สเปคเครื่องได้ ราคาจำหน่ายก็จะแตกต่างกันไป โดยนวัตกรรมกำลังจะจดอนุสิทธิบัตรคาดว่านวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น นักศึกษาจะเข้าใจว่าสินค้าประเภทใดที่จะตอบโจทย์ตลาดกลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ส่วนผลงานนวัตกรรมในอนาคตนั้น จะเน้นการพัฒนาระบบผลติโอโซนในระบบพลาสมาความดันสูง ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ดี อยากจะให้แหล่งวิจัยของรัฐบาลสนับสนุนทุนวิจัยต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มากขึ้น
Comments