ข่าว‎ > ‎

GPSC ลงนาม NNCL พัฒนาโซลาร์รูฟท็อป ผุดเฟสแรกต้นปี 61 ลงทุน 2,000 ล้านบาท

posted Dec 17, 2017, 7:35 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Dec 17, 2017, 7:37 AM ]

GPSC ลงนามร่วม NNCL เตรียมพัฒนาโครงการโซลาร์รูฟท็อป และพัฒนาระบบการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ (สมาร์ทกริด) ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) ในอนาคต จะเริ่มดำเนินการต้นปี 2561 ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ เงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท

ดร.เติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือGPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคกลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันนี้ (15 ธันวาคม) GPSC ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL เพื่อ (1) พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) (2) พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และ (3) พัฒนาระบบการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ (SMART GRID) ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โดยคาดว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2561 โดยมีกำลังการติดตั้งประมาณ 50 เมกะวัตต์ เงินลงทุน 2,000 ล้านบาท

"การลงนามในครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโซลาร์รูฟท็อป เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าอัจฉริยะที่ทาง NNCL ไว้วางใจเลือก GPSC เพราะเรามีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินงานเนื่องจากเป็นผู้นำในธุรกิจด้านพลังงาน (Power Flagship) ของกลุ่มบริษัท ปตท.ที่เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายกระทรวงพลังงานในการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมโดยจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย" ดร.เติมชัยกล่าว

นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งกระทรวงพลังงานมีแผนที่จะผลักดันให้มีการใช้ในโครงการนำร่องในช่วงปี 2561 เนื่องจากแนวโน้มการพัฒนาระบบธุรกิจไฟฟ้าของโลกกำลังมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้พลังงานหมุนเวียนดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ขณะเดียวกันระบบไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ SMART GRID กำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะเมืองที่มีการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (SMART CITY)


"Smart Grid ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในยุคพลังงานสะอาด อย่างแสงอาทิตย์ ลม ฯลฯ เพราะจะเข้ามาช่วยจัดการการผลิต จัดเก็บ และจัดสรรพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย" ดร.เติมชัยกล่าว

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL กล่าวว่า การพัฒนาระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ (SMART GRID) ทาง NNCL ได้ให้ความร่วมมือกับ GPSC ในการจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ของลูกค้าในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนครและจะพิจารณาจัดสรรพื้นที่เหมาะสมให้ GPSC ดำเนินโครงการพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อที่จะยกระดับไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ในอนาคต

"NNCL จะได้รับประโยชน์จากการติดตั้งโซลาร์รูฟฯ ทั้งด้านรายได้จากการขายไฟฟ้า ส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้พลังงานสะอาด และยังเกิดประโยชน์โดยตรงในด้านการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการกว่า200 โรงงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี นำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" นายนิพิฐกล่าว


ข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC
GPSC ถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. (PTT) ในสัดส่วน 22.6% บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)22.7% บมจ.ไทยออยล์ (TOP)8.9% บจ. ไทยออยล์ พาวเวอร์ (TP) 20.8% และนักลงทุนทั่วไป 25%

GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวมประมาณ1,922 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 1,582 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ2,080ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
Comments