ข่าว‎ > ‎

• เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ร่วมกับ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดประตูระบายน้ำความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น มั่นใจป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจกรุงเก่า

posted Aug 31, 2015, 12:34 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 11:29 PM by Unknown user ]

ได้ฤกษ์ส่ง-รับมอบประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ที่รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือแบบให้เปล่ามูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท กรมชลประทานเผยจะป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตลอดจนพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยในโอกาสส่ง-รับมอบประตูระบายน้ำกระมังและประตูระบายน้ำหันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า การก่อสร้างประตูระบายน้ำทั้ง 2 แห่งดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยใช้วงเงินก่อสร้าง 2,550 ล้านเยน หรือ ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยป้องกันพื้นที่หลักและเขตเศรษฐกิจสำคัญทางด้านซ้ายของแม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ โครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก จ.พพระนครศรีอยุธยา


ทั้งนี้ประตูระบายน้ำหันตรา ตั้งอยู่ปลายคลองหันตรา และ ประตูระบายน้ำกระมัง ตั้งอยู่ปลายคลองกระมัง โดยคลองทั้งสองไหลรวมกันไปบรรจบที่คลองข้าวเม่า ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ประตูทั้งสองเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 และได้จัดพิธีส่ง-รับมอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 สิงหาคม 2558


โดยเงื่อนไขข้อตกลงในการช่วยเหลือแบบให้เปล่านั้น จะต้องดำเนินการว่าจ้างบริษัทของญี่ปุ่นเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด โดยกรมชลประทานได้ลงนามจ้างบริษัทที่ปรึกษากับ บริษัท Engineering International (CTI) ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการ ดำเนินการจัดประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ต่อมาได้ลงนามจ้างบริษัท Maeda Corporation ดำเนินการก่อสร้าง และได้ลงนามจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จาก บริษัท Kubota Corporation. พร้อมทั้งยังได้จัดหารถสูบน้ำเคลื่อนที่อีกจำนวน 10 คัน


อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่อว่า การก่อสร้างประตูระบายน้ำทั้ง 2 แห่งดังกล่าว เนื่องมาจากเมื่อครั้งเกิดมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 มีปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลจากคลองกระมังและคลองหันตรา ไหลมาบรรจบกันที่คลองข้าวเม่า เครื่องมือชลประทานที่มีอยู่ในขณะนั้นคือ ประตูระบายน้ำคลองข้าวเม่า มีความสูงของประตูไม่เพียงพอที่จะต้านทานได้ จึงทำให้น้ำจากคลองทั้ง 2 แห่งไหลท่วมพื้นที่เศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ฮอนด้า โรงงานพานาโซนิค โรงงานแคนนอน เป็นต้น ดังนั้นเมื่อการก่อสร้างประตูระบายน้ำทั้ง 2 แห่ง พร้อมคันกั้นน้ำคลองหันตราความยาว 484 เมตร และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 10 เครื่องแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังจะทำให้พื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย ตลอดจนพื้นที่การเกษตรในบริเวณดังกล่าวได้รับประโยชน์ร่วมกันไปด้วย


สำหรับพิธีส่ง-รับมอบประตูระบายน้ำกระมังและประตูระบายน้ำหันตราดังกล่าว กรมชลประทานได้รับเกียรติจาก Mr.Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มาเป็นประธานฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อส่งมอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวต้อนรับ ในการนี้มีผู้แทนจาก JICA ประจำประเทศไทย ผู้บริหารจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนผู้บริหารของกรมชลประทาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีด้วย