ข่าว‎ > ‎

• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมปลูกป่าพื้นที่ภาคเหนือ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กับ “โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558”

posted Jul 8, 2015, 10:48 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 11:37 PM by Unknown user ]

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ซึ่งขณะนี้เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติ หลายพื้นที่ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมและลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัด "โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558" ขึ้น ซึ่งจะจัดกิจกรรมกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ 4 จังหวัด


นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัด "โครงการ สร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรี สิรินธร พ.ศ. 2558" ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสร้างการรับรู้ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การปลูกป่าให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ผ่านการจัดกิจกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเลย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านกิจกรรม นิทรรศการ และผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การปลูกป่า ซึ่งครั้งต่อไปกำหนดจัดที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 24 กรกฎาคม 2558"


สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวอำเภอแม่แจ่ม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างโรงพยาบาลที่อำเภอแม่แจ่ม 2 อาคารพระราชทานชื่อว่า อาคารพระราชทาน 7 และอาคารพระราชทาน 8 และพระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รวมทั้งเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาล ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯได้รับสนองพระราชกระแสรับสั่งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ให้พิจารณาช่วยดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลด้วย โดยใช้ แนวความคิดการเป็นโรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital) ที่มุ่งเน้นสภาพธรรมชาติที่ร่มรื่น สวยงาม ลดการใช้พลังงาน ภายใต้ชื่อ "สวนธรรมชาติบำบัดและสิ่งแวดล้อมศึกษา"
นอกจากนี้ ยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมกล้วยไม้ไทยที่หายากและใกล้จะสูญพันธ์ไปจากแผ่นดินไทย เนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่าย ยังต่างประเทศและกรมอุทยานแห่งชาติฯได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฟื้นฟู และรักษาระบบนิเวศป่าไม้ ป้องกันการพังทลายของดินในบริเวณลุ่มน้ำแม่งอน และยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมในรูปขององค์กรให้ลำห้วยแม่งอนและลำห้วยสาขาสามารถระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น


นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ กล่าวเสริมว่า นอกจากการจัดนิทรรศการและกิจกรรมปลูกป่าแล้วนั้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา – อุปกรณ์การเรียน ให้โรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมกันให้ความสำคัญกับการรักษา ฟื้นฟูป่าไม้ เพื่ออนาคตของประเทศชาติ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯได้ที่ Facebook fanpage : "โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ"


ด้านดารา นักแสดงสาว "แพท-ณปภา ตันตระกูล" เป็นตัวแทนกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการฯ กล่าวว่า "แพท ดีใจมากนะคะ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯนี้ จากที่ไปทำกิจกรรม 2 ครั้ง ก่อนที่จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย และครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ๆ จาก พี่ ๆ น้อง ๆ ประชาชนในพื้นที่ ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อปลูกป่ากันเยอะมาก แพทเองก็ได้ร่วมปลูกด้วย รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างสูงเลยคะ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีดี ได้รู้ถึงโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ หลายโครงการเลย และทราบอีกว่า ประชาชนในพื้นที่ ที่ทรงเจริญรอยตาม น้อมนำเอารับสั่งของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ จนเห็นผลมากมาย ยิ่งรู้สึกดีใจมากๆ ที่คนไทยเรามีใจรักผืนป่า ครอบครัวแพท คุณพ่อ-คุณแม่ สอนแพทมาตั้งแต่เด็ก ๆ เลย เรื่องการรักษาธรรมชาติ แพทโชคดีคะ ที่ครอบครัวพาไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเมืองไทยมาตลอด มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม เวลาไปเราก็จะช่วยกันดูแล ไม่ทำให้ทัศนียภาพที่สร้างความสุขให้กับเราเสียไป แพทเชื่อนะคะว่า ทุกคนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ชอบธรรมชาติ ก็อยากฝากให้ร่วมกันดูแล และเป็นหูเป็นตา เพื่อให้ป่าไม้อยู่กับเราไปนานๆ ฝากติดตามข่าวสารของโครงการฯ และไปร่วมสนุกกับแพทได้ที่จังหวัดต่อไป คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกนะคะ"