ข่าว‎ > ‎

• อีโค เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จับมือ ซาทาเรม นำเทคโนโลยีกำจัดขยะ "ระบบตะกรับเคลื่อนที่" ที่สมบูรณ์แบบ ครั้งแรกในประเทศไทย

posted Jun 26, 2015, 11:37 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 11:40 PM by Unknown user ]

อีโค เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จับมือ ซาทาเรม (ประเทศไทย) ชูเทคโนโลยีกำจัดขยะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ "Mechanical Moving Grate หรือ ระบบตะกรับเคลื่อนที่" ที่สมบูรณ์แบบครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งหวังให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจังและถูกวิธี พร้อมลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม

จาก Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเน้นการกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤติหรือขยะมูลฝอยเก่า โดยลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้นจัดวางมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมถึงสร้างวินัยของคนในชาติเพื่อมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัท อีโค เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จึงได้ริเริ่มโครงการ "ลดขยะสร้างพลังงาน ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ขึ้น

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ประธานกรรมการบริษัท อีโค เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการวิเคราะห์โครงสร้างขนาดใหญ่ กล่าวว่า "อีโค เวสท์ แมนเนจเม้นท์ ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจังและถูกวิธี พร้อมช่วยลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยบริษัทฯ พบว่าการจัดการกับปัญหาดังกล่าว นอกจากได้รับความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ยังต้องหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และพัฒนาให้ปฏิบัติได้ผลจริงจัง จึงผนวกความร่วมมือกับ บริษัท ซาทาเรม (ประเทศไทย) ให้ดำเนินการ นับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำเอาระบบกำจัดขยะด้วยระบบตะกรับเคลื่อนที่ (Mechanical Moving Grate) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาใช้ในอุตสาหกรรมกำจัดขยะ ด้วยเทคโนโลยีตะกรับเคลื่อนที่นี้ จะช่วยให้กระบวนการเผาขยะสามารถทำได้โดยไม่ต้องคัดแยก ปราศจากการสัมผัสขยะ ช่วยลดปัญหามลพิษ การติดเชื้อ และการแพร่พันธุ์ของเชื้อโรคอีกด้วย"

"โดยโครงการโรงไฟฟ้ากำจัดขยะที่ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี คาดจะแล้วเสร็จปลายปี 2560 พร้อมเปิดดำเนินการในไตรมาสแรก ปี 2561 โดยสามารถกำจัดขยะได้ถึงวันละ 500 ตัน สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้ทุนจดทะเบียนถึง 850,000,000 บาท"

สำหรับปัจจัยหลักในการดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จของบริษัทฯ คือ เรามี การวิเคราะห์ด้านการลงทุน (Bankable Feasibility Study) มีการบริหารจัดการด้านแผนการเงินที่ดี อีกทั้งเรามี เทคโนโลยีที่เหมาะสม มี การบริหารโครงการแบบ EPC (Engineering Procurement & Construction) คือการให้ผู้ดำเนินการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมเข้ามาดำเนินการในกระบวนการก่อสร้างทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การจัดหาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม การประกอบติดตั้งให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ ที่สำคัญคือเรามีการบริหารจัดการและการซ่อมบำรุงรักษาที่ดี (Operation & Maintenance) โดยมากผู้ประกอบการมักจะมองข้ามประเด็นดังกล่าว ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วอายุของเครื่องจักร 1 เครื่อง ควรจะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปี" นายธีรศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายต่อศักดิ์ โชติมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาทาเรม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ซาทาเรม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม "โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ" ซึ่งหัวใจหลักของการลดค่ามลพิษอยู่ที่ "เตาเผา (Incinerator)" โดยพื้นฐานพัฒนามาจากระบบการเผาในโรงปูนซีเมนต์ ที่ต้องควบคุมกระบวนการเผาอย่างเบ็ดเสร็จ (Process Engineering Control) จึงมีความเสถียรภาพของความร้อนคงที่ ทำให้สามารถนำความร้อนไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยควบคุมค่าของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต (Process Waste) ต่ำกว่ามาตรฐานที่ทาง European Union (EU-Standard) ที่คุมเข้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารไดออกซิน (Dioxin) อันเป็นสาเหตุสำคัญที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

นายต่อศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "โครงสร้างของขยะในแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกัน ทั้งค่าความร้อน ความชื้น และประเภทของขยะ เราจึงต้องออกแบบโรงงานและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับขยะในพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ (Engineering Tailored-made) ที่จริงแล้วระบบการกำจัดขยะมีการพัฒนามาโดยตลอด เป็นเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง มีหลายเทคโนโลยีที่ดี แต่ก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของโครงการ ทั้งรายรับและรายจ่ายของการลงทุน และดำเนินการ ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีประสบการณ์ในหลายประเทศ และในหลายชนิดของขยะ ทั้งเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ ได้ผลในการกำจัดปัญหามลพิษจากกระบวนการกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

ขยะถือเป็นปัญหาของประเทศที่มีมายาวนาน กระบวนการกำจัดไม่มีมาตรฐาน ทำให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมล้วนได้รับผลกระทบ ความร่วมมือของ อีโค เวสท์ แมนเนจเม้นท์ และซาทาเรม ในครั้งนี้จึงถือเป็นการผนึกกำลังของ 2 บริษัท ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังมีความพร้อมและความตั้งใจจริงในการทำงาน นับเป็นนิมิตหมายอันดีของวงการอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดขยะไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง