ข่าว‎ > ‎

• รายงานข่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่าอาเซียน (Regional Workshop on CLMTV Forest Partnership Dialogue)

posted Jul 8, 2016, 9:44 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 5:20 AM ]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และร่วมสนับสนุนโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่าอาเซียน (Regional Workshop on CLMTV Forest Partnership Dialogue) ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี


จากถ้อยแถลงของ นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุมฯ และนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. รองประธานการประชุมฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สรุปได้ความว่า


การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่สามารถนำไปสู่เป้าหมาย "ผืนป่าอาเซียน" ได้ในอนาคต โดยที่ตัวแทนจากกรมป่าไม้ของทุกประเทศต่างให้ความสนใจและให้ข้อมูล ป่าไม้กับภาวะโลกร้อนมีความสัมพันธ์และสนับสนุนกันอย่างไร


ประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุม คือเรื่องการปลูกป่าชายแดน ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการก่อน โดยประเทศไทยยอมรับบทบาทในการเป็นหัวหอก เป็นเจ้าภาพ เตรียมต้นกล้า ให้ความรู้ความเข้าใจ โดยการสำรวจหาพื้นที่ที่มีชายแดนติดกันที่เหมาะสม จากนั้นก็จะทำหนังสือเชิญร่วมมือถึงจังหวัดของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน ในระดับจังหวัดต่อจังหวัดในการปลูกป่าชายแดนเป็นคราว ๆ ไป แล้วนำผลมาเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป จากนั้นจะยกระดับและพัฒนาเป็นป่าชุุมชนอาเซียน ซึ่งจะต้องทำแบบเป็นทางการ มีการเซ็น MOU ระหว่างกัน แต่จะต้องพิจารณาโดยละเอียด เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมาก


ประเด็นของป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change แต่ละประเทศได้แสดงการเรียนรู้ในเบื้องต้น มีความเห็นตรงกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงกับป่าไม้ และแสดงเจตจำนงร่วมกันในการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในประเด็นนี้ อบก.ของไทยมีความพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMTV


สำหรับพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ และ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน


จากนั้นเวลา 13.30 น. คณะผู้แทนจาก CLMTV และสื่อมวลชนได้เดินทางถึงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ โดยมี นายธวัชชัย แปรงศรี นายอำเภอหนองวัวซอ กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ โดย นายรัมย์ เหราปัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และแนะนำป่าชุมชน โดย นายหมุน กองสมบัติ ประธานกรรมการป่าชุมชน


ก่อนที่คณะประชุม CLMTV จะลงพื้นที่ กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา จังหวัดอุดรธานี (Lesson Learned on "Thai Community Forest Model for CLMTV") ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุริน อ้นพรม คณะสื่อมวลชนได้กำหนดเดินทางกลับจังหวัดกรุงเทพมหานคร