ข่าว‎ > ‎

• งาน “Chula Engineering Innovation Expo 2015”

posted Jan 25, 2015, 7:34 AM by Unknown user   [ updated May 18, 2015, 4:50 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ ]
เป็นเวลากว่า 100 ปี ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งขึ้น พร้อมกับสร้างบุคลากรที่ทรงคุณค่า มีชื่อเสียงและสร้างผลงานให้ประเทศไทยจำนวนมาก และด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันการศึกษา ด้านวิศวกรรม ที่ถ่ายทอดความเป็นเลิศแก่บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงร่วมมือกับ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “Chula Engineering Innovation Expo 2015” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “รากฐานสู่สังคมนวัตกรรม” เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ถูกคิดค้นโดยนวัตกรของคณะ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์

งาน “Chula Engineering Innovation Expo 2015” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะพบการเปิดตัว 3 Highlights ผลงานนวัตกรรม และผลงานนวัตกรรม 8 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

3 Highlights สุดยอดนวัตกรรม

3 Highlights ผลงานนวัตกรรมที่แสดงถึงศักยภาพของคณาจารย์ผู้คิดค้นที่จะอธิบายให้เห็นถึงการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเจาะลึก อันได้แก่ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ที่ช่วยยืดอายุและรักษาคุณภาพของพืชผัก ผลไม้ และอาหาร นอกจากนี้ ผลงานพลาสติกชีวภาพยังสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาขยะได้ดี

กลไกข้อเข่าเทียม สิ่งประดิษฐ์ เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเสริมให้ขาเทียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้มีการวิจัยและพัฒนาออกแบบให้กลไกข้อเข่าเป็นชนิดหลายจุดศูนย์กลางหมุน ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของข้อเข่าหรือ การเดินของผู้พิการเหมือนธรรมชาติ และมีความแตกต่างจากกลไกข้อเข่าที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน มีชิ้นส่วนหลักและชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ จำนวนน้อย ส่งผลให้ง่ายต่อการผลิตและบำรุงรักษา

การผลิตกระดูกเทียมจากโลหะไทเทเนียม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจนกระดูกของร่างกายแตกหัก เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นพัฒนา จนได้สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นนวัตกรรม “โลหะไทเทเนียมแบบซับซ้อน” ที่จะสามารถเข้ามาช่วยประสาน เปลี่ยนถ่ายกระดูกในส่วนที่แตกหัก เพื่อผลิตกระดูกเทียมเพื่องานด้านทันตกรรม และด้านการแพทย์จนเกิดเป็นกระบวนในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยสูง
8 กลุ่มผลงานนวัตกรรม

ผลงานนวัตกรรม 8 กลุ่ม ที่คณะได้สร้างสรรค์ขึ้น จากความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

Health – ผลงานนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในด้านสุขภาพของสิ่งมีชีวิต เช่น นวัตกรรมการสร้างหลอดเลือดหัวใจจากไหมไทย, กราฟกระดูก ที่จะโชว์นวัตกรรมของการประสานกระดูกใหม่ให้เข้ากับกระดูกเดิมของผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของแตกหักของกระดูก และไม้เท้าพาร์กินสัน นวัตกรรมไม้เท้าช่วยเดินของผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด

Green Engineering – สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของโลก ดังนั้นระบบการจัดการน้ำและมลพิษต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็น และค้นคว้าวิจัย จนเกิดนวัตกรรมที่ช่วยจัดการของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรม “ระบบการจัดการมลพิษ”

Energy – ผลงานนวัตกรรมในกลุ่มของพลังงานที่จะช่วยให้ประเทศมีวิธีลดการใช้พลังงาน ด้วยการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม พร้อมด้วยระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรม “การจัดการพลังงานในอาคาร”

Automation & Testing – กลไกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่คิดค้นและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยชดเชยและผ่อนแรงการทำงานของมนุษย์ เช่น เครื่องช่วยยกของด้วยกลไกชดเชยแรงโน้มถ่วง, อากาศยานไร้คนขับ

Disaster and Safety – นวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของมนุษย์ จากภัยพิบัติต่างๆ เช่น เครื่องวัดพลังงานกัมมันตภาพรังสี, เครื่องทดสอบบานพับบานเลื่อน

Infrastructure and transportation – นวัตกรรมของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง ด้วยรถต้นแบบสำรวจพื้นผิวถนน

Smart materials – การวิจัยพัฒนาวัสดุจนกลายเป็นนวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งโลหะไทเทเนียมแบบซับซ้อน, ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และเสื้อเกราะกันกระสุน

IT – นวัตกรรมการคิดค้นและพัฒนาโปรแกรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ ระบบการเรียนการสอนของโปรแกรม Courseville ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และพบกับผลงานนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมาย จากผลงาน 8 กลุ่มข้างต้น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารวิศวฯ 100 ปี