ข่าว‎ > ‎

• กลุ่มเซ็นทรัล ผนึกกำลัง ภาคีด้านสิ่งแวดล้อม เปิดงาน "World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature" โครงการอนุรักษ์น้ำและท้องทะเลให้คงอยู่เพื่อทุกคน ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน ณ ลาน Eden 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

posted Jun 6, 2017, 6:02 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Jun 6, 2017, 6:23 AM ]

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) และ สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ในงาน World Environment Day 2017 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Connecting People to Nature: I'm with Nature + Clean Sea กระตุ้นให้ทุกคนรักและห่วงใยในธรรมชาติรอบตัว เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนทะเล, การจัดการขยะมูลฝอย และการงดหรือลดการใช้ถุงพลาสติก และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุ้มค่า โดยข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลมากกว่า 750 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเล น้ำเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลล้มตายและได้รับสารพิษจาก ไมโครพลาสติก ทำให้ส่งผลเสียเป็นลูกโซ่สู่ทุกคนในที่สุด

ศ.กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า "นโยบายด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัลตลอดระยะเวลา 70 ปีของการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำโครงการ "กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม" หรือ Central Group Loves the Earth รณรงค์ปลูกฝังให้บุคลากรของหน่วยงาน ตลอดจนเชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น

- องค์กรค้าปลีกแห่งแรกของไทยที่ริเริ่มแคมเปญลดใช้ถุงพลาสติก-ถุงกระดาษ No Bag No Baht อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล จัดแคมเปญรณรงค์ให้ลูกค้าลดการใช้ถุง และหันมาใช้ถุงผ้าแทน อาทิ ห้างเซ็นทรัล, โรบินสัน, เซน, ท็อปส์-เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ฯลฯ ซึ่งหากคนไทยทั้ง 65 ล้านคนร่วมมือกันลดการใช้ถุงพลาสติกเพียงวันละ 1 ใบ จะช่วยลดการใช้ได้มากกว่า 24,000 ล้านใบต่อปี

- การผลิต "ถุงชีวภาพ" หรือ Bio Degradable" ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตถุงกระดาษ Recycle เพื่อช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้

- กระบวนการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วเพื่อทิ้งหรือนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างเหมาะสม เช่น ห้องน้ำในศูนย์การค้าและโรงแรมในเครือ

- การเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกปะการัง เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติของโรงแรมในเครือเซ็นทารา มัลดีฟ เป็นต้น


- การออกแบบอาคารสำนักงาน ตลอดจนศูนย์การค้าลดโลกร้อน ด้วยการเน้นแสงสว่างจากธรรมชาติ

- กระบวนการคัดแยกขยะด้วยถังขยะ ถังขยะอันตราย ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะเศษอาหาร ของศูนย์การค้า

- ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ในกระบวนการก่อสร้างของกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ มีการเลือกวัสดุเหลือใช้มาบดอัดถมเป็นลานจอดรถและงานรองพื้นทาง

- ในโอกาสครบรอบ 70 ปี บริษัท จัดทำโครงการ CENTRAL Green Project@Vibhavadi กิจกรรมการบำบัดน้ำเสียและปรับระบบนิเวศคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณสวนสมเด็จย่า 84 พรรษา และแจกถังดักจับไขมันให้แก่ผู้ค้ารายย่อย และจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีก 10 แห่งใน 8 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ

สิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายที่ทุกหน่วยงานธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลร่วมแรงร่วมใจทำอย่างจริงจังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่คู่กับทุกคนอย่างเป็นมิตรร่วมกัน"

ทางด้าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า "เราทุกคนล้วนเชื่อมโยงกับธรรมชาติในทุกทิศทาง การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพียงปรับเปลี่ยนมุมมองการดำรงชีวิตก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวมากขึ้น น้ำที่เราดื่ม อากาศที่เราหายใจ สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เราใช้ประโยชน์ ล้วนอยู่บนฐานการใช้ทรัพยากร และท้ายสุดเมื่อหมดประโยชน์ก็แปรสภาพเป็น "ของเสียหรือขยะ" สิ่งที่ไม่มีใครต้องการกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเป็นรางวัลตอบแทน เมื่อเราไม่ต้องการ ธรรมชาติก็ไม่ต้องการเช่นกัน "ลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" วันนี้โลกเปลี่ยน เราก็ต้องปรับ เพราะ "ชีวิตเราทุกคนนั้น...ผูกพันกับธรรมชาติ" ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป อย่างไรก็ตามขอขอบคุณกลุ่มเซ็นทรัลที่เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดและขอให้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องคนไทยร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดไป"


ดร.เดเชน เชอหริง ผู้อำนวยการ และ ผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า "ในแต่ละปีมีพลาสติกทั่วโลกมากกว่า 8 ล้านตัน ลอยเป็นขยะอยู่ในมหาสมุทร เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เกิดผลกระทบต่อการประมง การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ และยังส่งผลเสียมายังสุขภาพของมนุษย์ในรูปของสารพิษต่าง ๆ ที่ผ่านมาทางห่วงโซ่อาหาร ด้วยเหตุนี้ UNEP โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลให้อยู่คู่กับทุกคนไปนาน ๆ พร้อมทั้งเชิญชวนติดแฮชแท็ก #CleanSeas เพื่อกระตุ้นและสร้างไวรัลผ่านสื่อโซเชียล ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดทางทะเลร่วมกัน"


สำหรับกิจกรรม "World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature" เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ ณ ลานอีเดน ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับนิทรรศการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มี ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวทางทะเลในแง่มุมของการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การร่วมประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ (Upcycling) โดย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สัมผัสประสบการณ์ใต้น้ำผ่านเลนส์พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ กับ คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ ช่างภาพสารคดีชื่อดัง พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงานได้แก่ กีต้าร์ เดอะวอยซ์, ดิว เดอะสตาร์ และ ป๊อบ ปองกูล กลุ่มเซ็นทรัลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนในการปลูกจิตสำนึกให้กับทุกคนรู้จักหวงแหนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้รู้จักคงอยู่กับเราตลอดไป


Comments