ข่าว‎ > ‎

• ‘รอยัล พารากอน ฮอลล์’ ประกาศยึดตำแหน่ง ‘ศูนย์กลางสถานที่จัดงานระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร’ กวาด 3 มาตรฐาน ISO และมอก. พร้อมกันครั้งแรกของโลก การันตีภาพลักษณ์สุดพรีเมี่ยมด้านความปลอดภัยในบริการสถานที่จัดงานครบวงจร ตั้งเป้าโต 15% ในปี 2561

posted Nov 9, 2017, 8:21 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Nov 9, 2017, 8:31 AM ]

รอยัล พารากอน ฮอลล์ (Royal Paragon Hall) ได้ผ่านการรับรอง 3 มาตรฐานระดับสากลพร้อมกันครั้งแรกของโลก อันได้แก่ ISO 20121: 2012 การบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน ISO 22301: 2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ TISI 22300: 2550 ระบบการจัดการด้าน การรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็น ผู้นำสถานที่จัดงานระดับโลก (World Class Venue) และครองตำแหน่ง ‘ศูนย์กลางสถานที่จัดงานระดับโลก ใจกลางกรุงเทพมหานคร’ ที่มีจุดเด่นด้านสถานที่จัดงานใจกลางเมือง นับเป็นการการันตีคุณภาพการบริหาร โดยตั้งเป้าโต 15% ในปี 2561 ด้วยภาพลักษณ์ระดับพรีเมี่ยมเสมอต้นเสมอปลาย

มร. ทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ เผยถึงความสำเร็จอีกขั้นของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศนียบัตรอันทรงเกียรตินี้ว่า “สิ่งที่สะท้อนความสำเร็จที่ผ่านมาของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้ดีที่สุด คือ เสียงตอบรับจากลูกค้าทุกคน โดยที่ผ่านมา รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้รับความ ไว้วางใจให้เป็นสถานที่จัดงานระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจาก ศักยภาพของ สถานที่ และการบริการจากทีมงานมืออาชีพของเรา การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO และมอก. ทั้งสามนี้ จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเรื่องความปลอดภัยของ สถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ในฐานะของสถานที่จัดงานที่มีหลักการ พัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ในทุกขั้นตอน การดำเนินงาน ซึ่งเรื่องการพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืนนับเป็นกระแสที่ระดับนานาชาติต่างให้ความสำคัญ โดยรอยัล พารากอน ฮอลล์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสำเร็จนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จสูงสุดให้กับทุก ภาคส่วน ดังที่ทางเราได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีเสมอมา”

ทั้งนี้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ถือเป็นผู้นำในสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและโดดเด่นด้วย ภาพลักษณ์สุดพรีเมี่ยม อีกทั้งศักยภาพของสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์การจัดงานได้หลากหลาย โดยมีกลุ่มลูกค้าสำคัญคือ กลุ่มไมซ์ งานคอนเสิร์ตและงานอีเว้นท์ต่างๆ โดยได้วางกลยุทธ์การตลาด ภายใต้แนวคิด MICE3 โดยตัว E3 คือ E = Exhibition, E=Entertainment และ E=Event ซึ่งที่ผ่านมามีอัตรา การเติบโตเฉลี่ยของรายได้ตลอด 10 ปี สูงถึง 10–15%

การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO และ มอก. ทั้งสามนี้ จะช่วยรักษาการขยายสัดส่วนลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ที่เป็น 70:30 ไว้ได้อย่างดี ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานสถานที่ จัดงานของประเทศไทยว่ามีความเพียบพร้อมไม่แพ้สถานที่จัดงานอื่น ๆ ทั่วโลก และมีโอกาสที่จะดึงงานจาก ต่างประเทศเข้ามาจัดที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีกับประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ และสังคมด้าน พรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในฐานะผู้ตรวจ ประเมินและมอบ ใบรับรอง ISO และมอก. กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ก่อให้เกิดภัยคุกคามซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าขององค์กร ในขณะเดียวกันการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่คำนึง ถึงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เป็นความท้าทายที่องค์กรต้อง เตรียมความพร้อมในการรับมือ การตอบสนอง และการแก้ไขสถานการณ์ในยามวิกฤติอย่างมีประสิทธิผล รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS), มอก. 22300 MICE Security Management System (MSMS) และ ISO 20121 Event Sustainability Management System (ESMS) พร้อมกัน 3 ระบบ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยมีการ บริหารจัดการแบบองค์รวมให้องค์กรมีความยืดหยุ่น สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียม ความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนของ สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ใช้บริการและผู้มาเยือนประเทศไทย รอยัล พารากอน ฮอลล์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำของการจัดงาน การประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ในระดับภูมิภาคและสากลอย่างยั่งยืน”


นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ความสำคัญกับ การจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งนี้อุตสาหกรรมการจัดประชุม แสดงสินค้า เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจกับแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจของผู้เดินทางเข้ามาจัดงาน รวมถึงเป็นการสร้างจุดขายให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการจัดงานได้มากขึ้น”

“ทีเส็บ ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทย ได้รับมาตรฐานสากลตามแนวทางดังกล่าว ด้วยการ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ จัดทำมาตรฐานต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ขึ้น โดย รอยัล พารากอน ฮอลล์ นั้น ได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บด้านงบประมาณและองค์ความรู้ เพื่อให้ได้รับการรับรอง 3 มาตรฐาน ได้แก่ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ / ISO 20121 มาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจ อีเว้นต์อย่างยั่งยืน และมอก. 22300 โครงการมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับ การจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ในช่วงเวลาเดียวกัน และ ในโอกาสที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ประสบ ความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว ทีเส็บรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นความภูมิใจของอุตสาหกรรม ไมซ์ไทย และเชื่อว่าจะเป็นการจุดประกายสำคัญให้ผู้ประกอบการไมซ์รายอื่น เร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ได้รับ มาตรฐานนี้ด้วยเช่นกัน”

นอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จและตอบแทนพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุน และเพื่อเป็น ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “Sustainable Event Management” ขึ้น บรรยายโดย Ms. Janet Salem ตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยยังคงรักษามาตรฐานความเป็นสถานที่จัดงานระดับพรีเมี่ยม
Comments