ข่าว‎ > ‎

• กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการแข่งขันประกวดบทความรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฉลิมฉลองวันโอโซนสากลประจำปี พ.ศ. 2558 ในงาน "International Ozone Day 2015" เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาเวียนนา

posted Oct 23, 2015, 8:32 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 11:28 PM by Unknown user ]

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดร.พสุ โลหารชุน เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดบทความรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฉลิมฉลองวันโอโซนสากลประจำปี พ.ศ. 2558 ในงาน "International Ozone Day 2015" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาเวียนนา โดยมี นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์, มร.เชาเซง ชุน ผู้ประสานงานส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยูเน็ป (UNEP), นางนภาพรรณ กาญจนะโภคิน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าฐานรากธนาคารออมสิน พร้อมด้วยโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน แหนม-รณเดช โดยมี ดาว-อภิสรา นุตยกุล รับหน้าที่พิธีกร

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่องค์กรสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 16 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันโอโซนสากล และขอความร่วมมือให้ประเทศภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ในการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมวันโอโซนสากลอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องสู่นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และประชาชนชาวไทยสืบต่อไป สร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ประชาสัมพันธ์โครงการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานเฉลิมฉลองวันโอโซนสากล สร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซนร่วมกัน จัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีฉลองครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งอนุสัญญาเวียนนาเพื่อการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดการแข่งขันการประกวดบทความระดับประเทศ ในหัวข้อ "การใช้ชีวิตประจำวันปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนได้อย่างไร" ซึ่งมีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ชนะการแข่งขันในระดับภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อร่วมรณรงค์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชั้นบรรยากาศโอโซน ผลกระทบจากการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน แนวทางแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้ทุกๆ คน ตระหนักในการอนุรักษ์ และการปกป้องบรรยากาศโอโซน ภายใต้แนวคิด "วันโอโซนสากล รณรงค์กางร่ม ให้โลก"

ในงานจัดให้มีนิทรรศการความรู้ฉลองครบ 30 ปี อนุสัญญาเวียนนา ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชั้นบรรยากาศโอโซน ผลกระทบจากการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน แนวทางแก้ไขปัญหา และการปกป้องบรรยากาศโอโซนในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน แหนม-รณเดช โดยมี ดาว-อภิสรา นุตยกุล รับหน้าที่พิธีกร

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับโลห์รางวัล พร้อม เงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รับโลห์รางวัล พร้อม เงินทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนอิสลานสันติชน รับโลห์รางวัล พร้อม เงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา 2 รับโลห์รางวัล พร้อม เงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และ รางวัลชมเชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับโลห์รางวัล พร้อม เงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 66-(02)-202-4228 โทรสาร 66-(02)-202-4015