ข่าว‎ > ‎

• ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จับมือภาครัฐ-เอกชน จัดงาน ASIAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2017 งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานครบวงจร และการประชุมด้านพลังงานที่ใหญ่และครบครันที่สุดในอาเซียน ชูจุดเด่นประเทศไทยก้าวสู่ยุค พลังงาน 4.0

posted May 27, 2017, 10:49 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated May 27, 2017, 10:54 AM ]

ท่ามกลางภาวะความผันผวนของราคาพลังงานที่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลก และกระแสความตื่นตัวด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศและภูมิภาครวมพลังอนุรักษ์และประหยัดพลังงานมากขึ้น ทั้งยังมองไกลถึงอนาคตสู่การเรียนรู้เรื่องวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจ งาน ASIAN Sustainable Energy Week 2017 จะเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกหน่วยงาน และผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เพราะงานนี้ได้รวบรวมที่สุดแห่งนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมไว้อย่างครบวงจรในที่เดียว

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 จะเป็นอีกงานระดับนานาชาติที่สำคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ควรพลาด เพราะเป็นงานเดียวที่แสดงนิทรรศการทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รวบรวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในทุกมิติอย่างครบถ้วน

"จากนโยบายภาครัฐในการผลักดันอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Energy 4.0 ทำให้เกิดกระแสตื่นตัวทั้งในหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ทุกกลุ่มต่างรอคอยที่จะเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านพลังงาน ในปีนี้งาน ASIAN Sustainable Energy Week เป็นการรวม 3 งาน ที่มีความสำคัญและครบวงจรด้านพลังงาน มาไว้ในงานเดียวกันได้แก่ Renewable Energy Asia, Asia Energy Efficiency Expo และ Entech Pollutec Asia จึงได้ขยายพื้นที่การจัดแสดงงานในปีนี้ เพิ่มขึ้นอีก 15% ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำกว่า 1,500 ราย จาก 35 ประเทศเข้าร่วม ผู้ชมงานกว่า 27,000 คนจาก 45 ประเทศ" นายมนูญ กล่าว

ทั้งนี้ งานได้รับการสนับสนุนผสานความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดระยะเวลาที่จัดงานมากว่า 12 ปี จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (JGSEE) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ได้มีการแสดงโชว์เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น แผงโซล่าเซลล์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เครื่องมือเก็บกักพลังงาน การบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หลอดไฟประหยัดพลังงาน การติดตั้งศูนย์เครือข่ายกลาง (Data Center) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ระบบบริหารจัดการน้ำดีน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำเพื่อการบริโภค นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ภายในงาน ยังจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ สัมมนาระดับนานาชาติรอบด้านในหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ประกอบด้วย "Renewable Energy Asia 2017: Moving Towards ASEAN's Smart City", "EPPO ASEAN Energy Forum", "Electric vehicle Technology Conference: Innovation for Sustainable Mobility" และงานสัมมนาวิชาการ "สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่ อุตสาหกรรม 4.0" และยังมีสัมมนาย่อย อื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกกว่า 100 สัมมนา มีทั้งมีพาวิลเลี่ยนชั้นนำจาก 12 ประเทศ มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ อาทิ จาก สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี และมาเลเซีย

ทั้งนี้ เป้าหมายของรัฐบาลไทยที่จะลดระดับการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2579 ทำให้ทุกหน่วยงานตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน ลดการใช้พลังงานที่สามารถหมดไป ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงาน ทางยูบีเอ็มจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน และได้จัดงานแสดงด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาโดยตลอด เพื่อตอบโจทย์ของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักวิชาการ และใช้งานนี้เป็นเวทีสำคัญเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน 

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เดิมตามแผนโรดแมปของกระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP2015) เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การลดความเข้มของการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปีพ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 ทางกระทรวงพลังงานได้มุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมในการเดินตามแผนงานดังกล่าวโดยผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์บังคับ กลยุทธ์ความร่วมมือ และกลยุทธ์สนับสนุน ในการปลูกจิตสำนึก แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ ภาคที่อยู่อาศัย และภาครัฐ ให้เกิดความเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาสู่ยุค พลังงาน 4.0 อย่างแท้จริง

โดยนโยบาย Energy 4.0 เป็นการยกระดับและพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่ามากขึ้น โดยผสมผสานการใช้พลังงานอย่างสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบไปด้วย 1. แผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย 2. การสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City - Clean Energy) 3. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 4. การขับเคลื่อนการลงทุนด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ของประเทศไทย และ SPP Hybrid (Small Power Plant Hybrid) แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ผสมผสานพลังงานทางเลือกและอื่น ๆ

ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมสัมมนานโยบายด้านพลังงานและความร่วมมือระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน "EPPO ASEAN Energy Forum" ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะมีการนำองค์กรเครือข่ายของแต่ละประเทศในภูมิภาค มาถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน รวมถึงอัพเดทนโยบายแผนพัฒนาพลังงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน และการอนุรักษ์สั่งงานของแต่ละประเทศ เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้นำกระบวนการคิดดังกล่าวไปต่อยอดสู่การพัฒนาแบบองค์รวมด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน มากไปกว่านั้น ยังมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านพลังงานของไทยได้รับทราบข้อมูลและแผนพัฒนาด้านพลังงานของกลุ่มประเทศในอาเซียน เพื่อนำมากลั่นกรอง คิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ASIAN Sustainable Energy Week 2017 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดร่วมกับงาน Renewable Energy Asia, Asia Energy Efficiency Expo และ Entech Pollutec Asia จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asew-expo.com
Comments