ข่าว‎ > ‎

• C&G ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

posted Feb 12, 2015, 9:41 PM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Oct 31, 2016, 11:57 PM by Unknown user ]นางสาวสุวิมล อุทารพงศา ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชน ในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ”การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม”ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็ว ๆ นี้