ข่าว‎ > ‎

• ฟูจิ ซีร็อกซ์ ร่วมกับ ออฟฟิศเมท และดีลเลอร์ทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการ CSR "นำตลับหมึกกลับคืนมา นำผืนป่ากลับสู่ชุมชน"

posted Dec 18, 2014, 7:27 AM by Unknown user   [ updated Oct 31, 2016, 11:55 PM by Unknown user ]

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ร่วมกับ ออฟฟิศเมท และดีลเลอร์ทั่วประเทศ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ CSR "นำตลับหมึกกลับคืนมา นำผืนป่ากลับสู่ชุมชน" ณ สำนักงานบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 25 อาคารซัน ทาวเวอร์ เอ ถนนวิภาวดี-รังสิต โดยมีผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมให้รายละเอียดในครั้งนี้ด้วย

นายโคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ฟูจิ ซีร็อกซ์ มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีนโยบายสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายในการเรียกคืนตลับหมึก อะไหล่ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลที่บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค่-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ให้เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณของเสียเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และไม่เป็นภาระของผู้ใช้งานในการกำจัดทิ้ง ดังนั้นในปีงบประมาณ 2557 บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ "นำตลับหมึกกลับคืนมา นำผืนป่ากลับสู่ชุมชน" เพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคม และดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวนโยบายไปสู่สาธารณะ พร้อมด้วยการเชิญชวนลูกค้าให้นำตลับหมึกที่ผ่านการใช้งานแล้วส่งคืนบริษัทฯ โดยหนึ่งตลับหมึกที่นำกลับคืนสู่โครงการจะเท่ากับต้นไม้หนึ่งต้น ที่จะนำไปปลูกหลังจากสิ้นสุดโครงการนี้

นายสมมาตร บุณยะสุนานนท์ รองประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้จัดโครงการ “นำตลับหมึกกลับคืนมา นำผืนป่ากลับสู่ชุมชน” เนื่องจากธุรกิจของฟูจิ ซีร็อกซ์ เกี่ยวข้องกับการใช้กระดาษและพลังงานไฟ้ฟ้า จึงอยากตอบแทนสังคมด้วยการปลูกป่าคืนกลับสู่ธรมชาติ และเลือกที่จะปลูกป่าที่บางปู จ.สมุทรปราการ เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ทำให้สามารถดูแลต้นไม้ที่ปลูกได้ง่ายและประกอบกับฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ มีศูนย์เทคโนโลยีเอกสาร (DTC) และคลังสินค้าแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ตั้งบริเวณใกล้เคียงกัน จึงเลือกบางปูเป็นสถานที่จัดกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ ที่เหมาะสมในการเพิ่มและรักษาไว้ซึ่งพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ที่ผ่านมาฟูจิ ซีร็อกซ์ได้จัดกิจกรรมปลูกป่ามาแล้วกว่า 2 ปี และมีการติดตามดูแลรักษาโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)ฯ หากต้นไม้ตาย ก็จะมีการปลูกทดแทน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าโครงการ “นำตลับหมึกกลับคืนมา นำผืนป่ากลับสู่ชุมชน” ของฟูจิ ซีร็อกซ์ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธรรมชาติ

โดยทางฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ จะนำตลับหมึกได้จากกล่องรับคืนส่งไปยังบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค่-แมนูแฟคเจอริ่ง โดยจะคัดแยกเป็นตลับหมึกที่สภาพยังใช้งานได้ไปสู่กระบวนการและนำมาบรรจุน้ำหมึกอีกครั้งที่ โดยมีการควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อนำกลับไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการ นำตลับหมึกกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ส่วนตลับหมึกที่ไม่สามารถนำมา Reuse ได้จะนำไปแยกชิ้นส่วน เป็นชิ้นส่วนพลาสติก, ชิ้นส่วนเหล็ก, หมึกสารเคมี และอื่นๆ จากนั้นจะนำชิ้นส่วนที่ได้ไปสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณของเสียในสิ่งแวดล้อมต่อไป

สำหรับกิจกรรมเปิดตัวโครงการ CSR ที่ริเริ่มในปีนี้ ทางฟูจิ ซีร็อกซ์ จะร่วมกับบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) และดีลเลอร์ทั่วประเทศ โดยการนำกล่องรับคืนตลับหมึกไปตั้งตามสาขาต่างๆของออฟฟิศเมท, สาขาของฟูจิ ซีร็อกซ์ และดีลเลอร์ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ของโครงการ “นำตลับหมึกกลับคืนมา นำผืนป่ากลับสู่ชุมชน” ทางฟูจิ ซีร็อกซ์ จะนำตลับหมึกได้จากกล่องรับคืนมานับจำนวน ซึ่งตามนโยบายของโครงการฯ 1 ตลับหมึก จะเท่ากับ ต้นไม้ 1 ต้น เมื่อทราบจำนวนตลับหมึกที่ได้คืนแล้ว จะดำเนินการปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมกองทัพบก (บางปู) จ. สมุทรปราการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

นายรังสรรค์ นรัจฉริยางกูร ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้บริษัทฯ ได้ขอ
อนุเคราะห์พื้นที่สำหรับการตั้งกล่องรับคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วจากลูกค้า โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบริษัท ออฟฟิศเมท คู่ค้า และตัวแทนจำหน่าย จำนวน 28 ร้านค้าทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็นตัวแทนจำหน่ายจากแต่ละภาค ดังต่อไปนี้ ภาคเหนือ 9 ร้านค้า ได้แก่ 1) บจก.โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 2) หจก.ตากคอมพิวเตอร์, 3) หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, 4) หจก.เชียงรายเทคโนคอม, 5) หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์, 6) หจก.กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์, 7) บจก.ชิชาง คอมพิวเตอ ร์, 8) หจก. พอช.คอม, และ 9) บจก. แคมปัส คอมพิวเตอร์ ภาคอีสาน 4 ร้านค้า ได้แก่ 1) เมย์เดย์บุค ดอทคอม, 2) บจก. ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์, 3) บจก.ไอทีสมาร์ทเซอร์วิส และ 4) หจก.อีซี่คอมพิวเทค ภาคกลาง 1 ร้านค้า ได้แก่ ร้านไอที ไลฟ์ ภาคใต้ 14 ร้านค้า ได้แก่ 1) บจก.สยามนครินทร์, 2) ร้านเบส เทคโนโลยี เซอร์วิส 3) บจก.ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 4) บจก.เอส.ดี.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ 5) บจก.แน็บ คอมพิวเตอร์, 6) ร้านแอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์, 7) หจก.ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์, 8) บจก.สปิริต ไอที, 9) บจก.เจริญพิทยา โอเอ เซ็นเตอร์ 10) ร้านไอ.ที.เซ็นเตอร์, 11) อินเกรส โอเอ(นคร), 12)บจก.นายน์คอม 13) ร้าน นราก็อปปี้ แอนด์ เซอร์วิสและ 14) บจก.ทักษิณอินโฟเทค นอกจากนี้ทางฟูจิฯ ยังมีโปรโมชั่น “Give Used Toner. Get Value” คือ เมื่อบริจาคตลับหมึกใช้แล้วจะได้รับสิทธิ์ในการรับส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อตลับหมึกฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่นใดก็ได้ สำหรับสาขาที่เข้าร่วมรายการ

นางสาวเอื้ออุณห์ สายทอง ผู้อำนวยการบริหารสินค้า บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ และฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ เป็นพันธมิตรคู่ค้าที่แข็งแกร่งกันมายาวนาน ทั้งในส่วนพรินเตอร์และหมึกพิมพ์ เมื่อทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ ได้เชิญชวนเข้าร่วม โครงการนำตลับหมึกกลับคืนมา นำผืนป่ากลับสู่ชุมชน ทางออฟฟิศเมทก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (Business Strategies) เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัทฯ คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการดีๆเพื่อคืนสิ่งดีๆให้กับสิ่งแวดล้อม และหากทางฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ มีโครงการอื่นๆที่คืนกำไรให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ทางออฟฟิศเมทก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นพันธมิตรร่วมโครงการต่อไปในอนาคต โดยสาขาที่เข้าร่วมโครงการรับคืนตลับหมึกฯ มีจำนวน 6 สาขา ได้แก่ 1) สาขาแฟชั่น ไอร์แลนด์ 2) สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 3) สาขา ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ 4) สาขาตะวันนา 5) สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และ 6) สาขาฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3

นายตรีรัช ภูคชสารศีล ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) กล่าวว่า โครงการ "นำตลับหมึกกลับคืนมา นำผืนป่ากลับสู่ชุมชน" นับเป็นโครงการที่น่าสนใจและช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีทางเลือกในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันตลับหมึกที่ใช้ในบ้านเรือน หรือสำนักงานขนาดเล็กเมื่อไม่ใช้งานก็จะถูกทิ้งรวมไปกับขยะทั่วไป รอให้ทางหน่วยงานราชการมาดำเนินการต่อ สำหรับนโยบายการปลูกป่าของฟูจิ ซีร็อกซ์นั้นก็มีความชัดเจน เพราะได้ดำเนินการปลูกมาแล้วถึง 2 ปีติดต่อกัน และยังมีการติดตามดูแลเป็นระยะ และในปีนี้ก็จะเป็นอีกปีที่บริษัทฯจะยังคงเข้าไปปลูกเพิ่มเติม

“การรีไซเคิลตลับหมึก, ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งตัวเครื่องมัลติฟังก์ชั่นต่างๆนั้น เป็นนโยบายที่เราดำเนินการมาโดยตลอด ลูกค้าที่ทำสัญญาบริการกับเรา เราจะดำเนินการรวบรวมตลับหมึก ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วและนำส่งไปยังบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค่-แมนูแฟคเจอริ่งเพื่อดำเนินการต่อไป ส่วนลูกค้าท่านอื่นๆ ก็ยังสามารถนำตลับหมึกไปส่งคืนยังสาขาต่างๆของฟูจิ ซีร็อกซ์ได้ถึงแม้จะสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการแล้ว สำหรับกิจกรรมปลูกป่า บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมปลูกป่า ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ก็จะยังคงติดตามดูแลต่อไป และคาดว่าจะพิจารณาเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ อยากสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของคนไทย อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับโครงการคนละเล็กน้อย เป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียสู่สิ่งแวดล้อมจากการนำตลับหมึกไปทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งหากสามารถรวบรวมตลับหมึกใช้แล้วได้มากก็จะเท่ากับเรามีส่วนร่วมในการคืนต้นไม้ไปปลูกกลับคืนสู่ธรรมชาติได้มาก เพื่อให้ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น” นายสมมาตร กล่าวทิ้งท้าย