• ภาพนี้เคลื่อนไหวได้สุดยอดจริง ๆไม่รู้ทำได้อย่างไร ควรเก็บไว้เป็นที่ระลึก 高清版《清明上河圖 River of Wisdom (HD)

posted Jun 7, 2016, 5:33 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Oct 31, 2016, 9:15 AM by Unknown user ]

ภาพนี้เคลื่อนไหวได้สุดยอดจริง ๆ ไม่รู้ทำได้อย่างไร ควรเก็บไว้เป็นที่ระลึก 高清版《清明上河圖》 River of Wisdom (HD) https://www.youtube.com/watch?v=UdRIbCP4N4QComments