• โลกเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? : มหาเศรษฐีเพียง 62 คนมีทรัพย์สินเท่ากับคนจนครึ่งโลก!

posted Feb 10, 2016, 11:53 PM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Oct 31, 2016, 9:16 AM by Unknown user ]
สัปดาห์นี้ผมมี 3 เรื่องใหญ่ๆ มาเล่าให้ฟังครับ ความจริงแล้วทั้ง 3 เรื่องนี้มีต้นเหตุมาจากเรื่องเดียวกันคือเกิดจาก “ความผิดพลาดของมนุษย์เอง” ดังที่ศาสตราจารย์สตีเฟน ฮอว์คิง นักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดัง ได้สรุปไว้

เรื่องแรกครับ หลังจากบทความเรื่อง “มนุษยชาติกำลังตกอยู่ในอันตราย เพราะความผิดพลาดของตนเอง” : สตีเฟน ฮอว์คิง ที่ผมเขียนได้ออกเผยแพร่เพียงไม่กี่ชั่วโมง สภาพอากาศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเราเองก็ได้เกิดการแปรปรวนอย่างรุนแรง อุณหภูมิอากาศภาคเหนือ อีสาน รวมทั้งกรุงเทพมหานครได้ลดลงอย่างมากและฉับพลัน คือ 8 ถึง 12 องศาเซลเซียสในขณะที่สองฝั่งทะเลของไทยมีคลื่นลมแรงมาก

อ่านทั้งหมดที่ ==> http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000011019
รูปภาพประกอบจาก www.manager.co.th
Comments