• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

posted Dec 24, 2014, 2:04 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Apr 28, 2017, 2:33 AM by Unknown user ]
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศ 36 โครงการที่ต้องทำ EIA (Environmental Impact Assessment ) ประกอบไปด้วยโครงการอะไรบ้าง คลิกดูตามลิงค์ของ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวผ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านล่างนี้


ที่มา : สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวผ.)