• วิ่งไม่ต้องกลัวข้อเข่าเสื่อมถ้ารู้วิธี โดย หมอสันต์

posted Aug 24, 2016, 3:59 AM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Oct 31, 2016, 8:55 AM by Unknown user ]
คนสูงอายุสามารถเดินขึ้นบันไดไม่ปวดเข่า คนปวดเข่าเดินถูกวิธีแล้วหายปวดเข่า