• การรักษาโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นกลางหลุด BPPV

posted Aug 24, 2015, 7:20 PM by อํานวย เรืองธุระกิจ   [ updated Oct 31, 2016, 9:08 AM by Unknown user ]

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5oJTPQFgNC8&app=desktop